ไทย
97% translated

ทดแทนคุณ (ปกติ Move)

ทดแทนคุณ

ปกติ move

Damage

Base damage
35
DPS
50
EPS*
-47.1

PVP Damage

Base damage
130
DPS
185.7
EPS
-100

About

Stats

Move duration 700 ms
Damage window 100 - 350 ms
Energy -33

IV

calc