ไทย
97% translated

โกริกี (Pokémon GO)

โกริกี Pokemon GO

โกริกี

#67 (คันโต)

Standard game images

โกริกี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โกริกี, which has the following appearance:

About

"กลามเนื้อที่สมบูรณแบบของโกริกีนั้นแข็งราวกับเหล็ก โปเกมอนนี้มีพละกำลังมากพอที่จะสามารถยกนักซูโมไดดวยนิ้วเพียงนิ้วเดียว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เตะเลียด 6 10 12
  คาราเตช็อป 8 12.5 12
Main move Damage EPS DPS
  กงลอนรก 60 -22.7 32.7
  ผาอิฐ 40 -20.6 30
  หมัดดินระเบิด 90 -18.5 40
  ครอสช็อป Elite TM 50 -33.3 40
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โกริกี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc