ไทย
97% translated

ฮาเน็กโกะ (Pokémon GO)

ฮาเน็กโกะ Pokemon GO

ฮาเน็กโกะ

#187 (โจโตะ)

Standard game images

ฮาเน็กโกะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ฮาเน็กโกะ, which has the following appearance:

About

"ฮาเน็กโกะเปนโปเกมอนที่ลอยละลองไปตามสายลม หากรูสึกไดถึงลมแรงมันจะเกี่ยวใบไมเขากับฮาเน็กโกะตัวอื่น ๆ เพื่อเตรียมตัวไมใหถูกพัดปลิวไป"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  พุงเขาชน 5 10 10
  ปนกลเมล็ดพืช 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 -15.7 31.4
  เมจิคัลไชน 100 -14.3 28.6
  ปมหญา 90 -19.2 41.5
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฮาเน็กโกะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc