ไทย
97% translated

คาเม็กซ (Pokémon GO)

คาเม็กซ Pokemon GO

คาเม็กซ

#9 (คันโต)

คาเม็กซ Raid Guide

คาเม็กซ has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คาเม็กซ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คาเม็กซ, which has the following appearance:

About

"คาเม็กซมีกระบอกฉีดน้ำยื่นออกมาจากกระดอง ซึ่งมันสามารถยิงกระสุนน้ำอยางแมนยำถึงขนาดที่สามารถยิงกระปองที่อยูไกลถึง 160 ฟุตได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 12
  ปนฉีดน้ำ 5 10 12
Main move Damage EPS DPS
  ลัสเตอรแคนนอน 100 -37 37
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  พุงหัวจรวด 130 -32.3 41.9
  ปนใหญพลังน้ำ Elite TM 90 -26.3 56.8
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คาเม็กซ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc