ไทย
94% translated

จิกุซากุมะ (Pokémon GO)

จิกุซากุมะ Pokemon GO

จิกุซากุมะ

#263 (โฮเอ็น)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ต่อสู้ deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny จิกุซากุมะ, which has the following appearance:

About

"จิกุซากุมะเตร็ดเตร่ไปทุกที่อย่างไม่หยุดหย่อนตลอดเวลา ที่มันทำเช่นนี้เพราะมันอยากรู้อยากเห็นมาก มันจะสนใจในสิ่งทุกสิ่งที่มันเห็น"

All counter Pokémon

Most vulnerable to จิกุซากุมะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc