ไทย
96% translated

น็อคทัส (Pokémon GO)

น็อคทัส Pokemon GO

น็อคทัส

#332 (โฮเอ็น)

Pokémon type

หญ้า
ความมืด
Vulnerable to…
แมลง deals 256% damage.
ต่อสู้ deals 160% damage.
บิน deals 160% damage.
พิษ deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำแข็ง deals 160% damage.
แฟรี่ deals 160% damage.
Resistant to…
ดิน deals 63% damage.
ผี deals 63% damage.
น้ำ deals 63% damage.
หญ้า deals 63% damage.
ไฟฟ้า deals 63% damage.
ความมืด deals 63% damage.
พลังจิต deals 39% damage.

น็อคทัส Raid Guide

น็อคทัส has previously been Raid Boss in Tier 3 and Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny น็อคทัส, which has the following appearance:

About

"ในช่วงเวลากลางวันน็อคทัสจะไม่ขยับเขยื้อนตัวเพื่อไม่ให้สูญเสียน้ำในร่างกายไปกับดวงอาทิตย์ทะเลทรายที่รุนแรง โปเกมอนนี้จะเริ่มตื่นตัวในเวลากลางคืนเมื่ออุณหภูมิลดลง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  โจมตีแบบไม่คาดคิด 7 11.4 12
  โจมตีด้วยพิษ 10 8.8 12.5
Main move Damage EPS DPS
  คลื่นชั่วร้าย 80 -16.7 32
  หมัดดินระเบิด 90 -18.5 33.3
  ปมหญ้า 90 -19.2 41.5
  เอาคืน 100 -45.5 54.5
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to น็อคทัส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc