ไทย
96% translated

วินดี (Pokémon GO)

วินดี Pokemon GO

วินดี

#59 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the การ์ดี family. วินดี evolves from การ์ดี which costs 50 Candy.

วินดี Raid Guide

วินดี has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

วินดี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny วินดี, which has the following appearance:

About

"วินดีขึ้นชื่อในเรื่องความเร็วสูง ว่ากันว่ามันสามารถวิ่งได้ไกลกว่า 6,200 ไมล์ใน 1 วัน 1 คืน ไฟที่ลุกโชนภายในร่างกายของมันเป็นที่มาของพลังนั้น"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เขี้ยวไฟ 12 8.9 16
  บาร์กเอาต์ 12 12.7 10.9
  กัดติด Elite TM 6 8 12
  เขี้ยวสายฟ้า 12 13.3 10
Main move Damage EPS DPS
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 40
  ไวลด์โวลต์ 90 -19.2 34.6
  กัดขย้ำ 70 -10.3 21.9
  พ่นไฟ 70 -22.7 38.2
  ปรับพื้นราบ Elite TM 80 -14.3 22.9
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to วินดี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc