ไทย
96% translated

นาโซโนะคุสะ (Pokémon GO)

นาโซโนะคุสะ Pokemon GO

นาโซโนะคุสะ

#43 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 4 Pokémon in the นาโซโนะคุสะ family. นาโซโนะคุสะ evolves into คุไซฮานะ which costs 25 Candy, which then evolves into either รัฟเฟรเซีย or คิเรอิฮานะ.

Standard game images

นาโซโนะคุสะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny นาโซโนะคุสะ, which has the following appearance:

About

"ในช่วงเวลากลางวันนาโซโนะคุสะจะฝังตัวเองลงในดินเพื่อดูดซับสารอาหาร ยิ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ใบของมันก็จะยิ่งเงางาม"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คัตเตอร์ใบไม้ 13 7 15.6
  กรดละลาย 9 10 13.5
Main move Damage EPS DPS
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 -15.7 31.4
  มูนฟอร์ซ 130 -25.6 33.3
  สลัดจ์บอมบ์ 80 -21.7 41.7
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to นาโซโนะคุสะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc