ไทย
97% translated

บูเบิรน (Pokémon GO)

บูเบิรน Pokemon GO

บูเบิรน

#467 (ชินโอ)

Standard game images

บูเบิรน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny บูเบิรน, which has the following appearance:

About

"บูเบิรนกำจัดศัตรูดวยการยิงลูกไฟซึ่งแผดเผาศัตรูใหไหมเกรียม มันหลีกเลี่ยงการใชวิธีนี้ในเวลาที่ลาเหยื่อ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คาราเตช็อป 8 12.5 10
  วงลอไฟ 14 9.1 15.3
Main move Damage EPS DPS
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 40
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 32.1
  หมัดไฟ 55 -15 30
  ผาอิฐ 40 -20.6 25
  หนึ่งแสนโวลต Elite TM 80 -20 32
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to บูเบิรน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc