ไทย
97% translated

ซุยคูน (Pokémon GO)

ซุยคูน Pokemon GO

ซุยคูน

#245 (โจโตะ)

Evolution

ซุยคูน currently has no evolutions in Pokémon GO.

Forms

There are 2 different forms of ซุยคูน:

ซุยคูน Raid Guide

ซุยคูน has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ซุยคูน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ซุยคูน, which has the following appearance:

About

"ซุยคูนครอบครองพลังความโอนออนของสายน้ำบริสุทธิ์ มันวิ่งไปบนพื้นอยางออนชอย และมีพลังในการชำระลางน้ำใหสะอาดได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  สัมผัสพิเศษ 12 10.9 10.9
  บารกเอาต 12 12.7 10.9
  เขี้ยวน้ำแข็ง 12 13.3 8
  พลังเรนลับ Elite TM 15 10 10
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  บับเบิ้ลบีม 45 -17.4 28.4
  คลื่นน้ำ 70 -15.6 26.3
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ซุยคูน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc