ไทย
97% translated

นิโดควีน (Pokémon GO)

นิโดควีน Pokemon GO

นิโดควีน

#31 (คันโต)

นิโดควีน Raid Guide

นิโดควีน has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

นิโดควีน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny นิโดควีน, which has the following appearance:

About

"รางกายของนิโดควีนปกคลุมดวยเกล็ดที่แข็งมาก มันเชี่ยวชาญในการพุงชนศัตรูใหกระเด็น โปเกมอนตัวนี้จะแข็งแกรงที่สุดเมื่อตองปกปองลูกของมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 12
  โจมตีดวยพิษ 10 8.8 15
Main move Damage EPS DPS
  แผนดินไหว 140 -27.8 46.7
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 43.5
  สลัดจเวฟ 110 -31.3 41.3
  พลังปฐพี 100 -13.9 33.3
  เขี้ยวมหาพิษ 35 -19.4 24.7
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to นิโดควีน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc