ไทย
96% translated

การ์ดี (Pokémon GO)

การ์ดี Pokemon GO

การ์ดี

#58 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the การ์ดี family. การ์ดี evolves into วินดี which costs 50 Candy.

การ์ดี Raid Guide

การ์ดี has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

การ์ดี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny การ์ดี, which has the following appearance:

About

"การ์ดีมีสัมผัสการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยม หากมันได้ดมกลิ่นใดแล้วครั้งหนึ่งมันจะไม่ลืมกลิ่นนั้นอย่างแน่นอน มันใช้ประสาทรับกลิ่นขั้นสูงนี้ในการรับรู้อารมณ์ของสิ่งมีชีวิตอื่น"

All counter Pokémon

Most vulnerable to การ์ดี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc