ไทย
97% translated

ไรโค (Pokémon GO)

ไรโค Pokemon GO

ไรโค

#243 (โจโตะ)

Evolution

ไรโค currently has no evolutions in Pokémon GO.

Forms

There are 2 different forms of ไรโค:

ไรโค Raid Guide

ไรโค has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ไรโค - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ไรโค, which has the following appearance:

About

"ไรโคครอบครองพลังความเร็วดั่งสายฟาฟาด เสียงคำรามของมันทำใหเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งอากาศและพื้นดินราวกับฟาผาลงมาเลยทีเดียว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ช็อคไฟฟา 5 13.3 10
  โวลตเชนจ 14 13.1 10.5
Main move Damage EPS DPS
  ชาโดวบอล 100 -16.7 33.3
  ฟาผา 100 -41.7 50
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 38.4
  ไวลดโวลต 90 -19.2 41.5
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ไรโค

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc