ไทย
97% translated

คิเรอิฮานะ (Pokémon GO)

คิเรอิฮานะ Pokemon GO

คิเรอิฮานะ

#182 (โจโตะ)

Standard game images

คิเรอิฮานะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คิเรอิฮานะ, which has the following appearance:

About

"เมื่อคิเรอิฮานะไดรับแสงอาทิตยมากพอ ใบไมที่อยูรอบตัวมันก็จะเริ่มหมุนตัว การเตนรำของโปเกมอนนี้มีชื่อเสียงในดินแดนทางใต"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คัตเตอรใบไม 13 7 15.6
  กรดละลาย 9 10 11.3
  ปนกลเมล็ดพืช 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  บุษบาโปรยปราย 110 -38.5 50.8
  เมจิคัลไชน 100 -14.3 28.6
  ลีฟเบลด 70 -13.8 35
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คิเรอิฮานะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc