ไทย
96% translated

ซาเมฮาเดอร์ (Pokémon GO)

ซาเมฮาเดอร์ Pokemon GO

ซาเมฮาเดอร์

#319 (โฮเอ็น)

ซาเมฮาเดอร์ Raid Guide

ซาเมฮาเดอร์ has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ซาเมฮาเดอร์ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ซาเมฮาเดอร์, which has the following appearance:

About

"มีชื่อเล่นว่า “คนพาลแห่งท้องทะเล” ซาเมฮาเดอร์เป็นที่หวาดกลัวไปทั่ว เขี้ยวอันโหดร้ายของมันจะงอกกลับมาทันทีที่หลุดออก ซาเมฮาเดอร์เพียงแค่ตัวเดียวก็สามารถฉีกทำลายเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ได้ทั้งลำ"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ซาเมฮาเดอร์

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc