ไทย
97% translated

โอโดชิชิ (Pokémon GO)

โอโดชิชิ Pokemon GO

โอโดชิชิ

#234 (โจโตะ)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

Evolution

โอโดชิชิ currently has no evolutions in Pokémon GO.

โอโดชิชิ Raid Guide

โอโดชิชิ has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

โอโดชิชิ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โอโดชิชิ, which has the following appearance:

About

"เขาอันงดงามของโอโดชิชิถูกซื้อขายในราคาที่สูงราวกับงานศิลปะ เปนผลใหโปเกมอนนี้ถูกตามลาจนใกลสูญพันธุโดยบรรดาคนที่ตองการเขาของมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  พุงเขาชน 5 10 12
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 9.1 10.9
Main move Damage EPS DPS
  เมกาฮอรน 110 -45.5 50
  เหยียบแบน 55 -29.4 38.8
  ไวลดโวลต 90 -19.2 34.6
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โอโดชิชิ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc