ไทย
94% translated

มุคูเบิร์ด (Pokémon GO)

มุคูเบิร์ด Pokemon GO

มุคูเบิร์ด

#397 (ชินโอ)

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny มุคูเบิร์ด, which has the following appearance:

About

"มันอาศัยอยู่ตามป่าและทุ่งหญ้า จะเกิดการแย่งชิงอาณาเขตกันเมื่อปะทะกับฝูงอื่น"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  โจมตีด้วยปีก 8 11.3 12
  เคลื่อนที่ความไวแสง 8 12.5 12
Main move Damage EPS DPS
  คลื่นความร้อน 95 -33.3 31.7
  คมมีดบูมเมอแรง 55 -13.8 27.5
  เบรฟเบิร์ด 130 -50 78
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Section coming shortly.

Most vulnerable to มุคูเบิร์ด

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc