ไทย
97% translated

เมแทงก (Pokémon GO)

เมแทงก Pokemon GO

เมแทงก

#375 (โฮเอ็น)

Pokémon type

โลหะ
พลังจิต
Vulnerable to…
ดิน deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
ปกติ deals 63% damage.
บิน deals 63% damage.
หิน deals 63% damage.
โลหะ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
น้ำแข็ง deals 63% damage.
มังกร deals 63% damage.
แฟรี่ deals 63% damage.
พิษ deals 39% damage.
พลังจิต deals 39% damage.

Standard game images

เมแทงก - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เมแทงก, which has the following appearance:

About

"เมื่อดันบัล 2 ตัวมารวมตัวเขาดวยกันก็จะเกิดเปนเมแทงก สมองของดันบัลนั้นจะเชื่อมโยงกันดวยระบบประสาทแมเหล็ก ดวยการเชื่อมโยงสมองของมันเขากับสนามแมเหล็กทำใหเกิดพลังจิตที่แข็งแกรง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เมทัลคลอว 8 10 13.7
  ทาโขกหัวเต็มพิกัด 12 9.1 13.1
Main move Damage EPS DPS
  ไซโคช็อค 65 -12.2 28.9
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  ไจโรบอล 80 -15.2 29.1
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เมแทงก

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc