ไทย
97% translated

โยนัวร (Pokémon GO)

โยนัวร Pokemon GO

โยนัวร

#477 (ชินโอ)

Standard game images

โยนัวร - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny โยนัวร, which has the following appearance:

About

"เสาอากาศบนหัวใชจับคลื่นวิทยุจากโลกแหงวิญญาณที่ออกคำสั่งใหมันพาผูคนไปที่นั่น"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ทำใหตกใจ 8 12.7 8.7
  คำสาป 10 13.3 10
Main move Damage EPS DPS
  คลื่นชั่วราย 80 -16.7 26.7
  สายลมบอกเหตุ 50 -14.3 26.1
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 32.1
  ชาโดวบอล Elite TM 100 -16.7 40
  โพลเตอรไกสท 140 -27.8 46.7
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to โยนัวร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc