ไทย
97% translated

คาบิกอน (Pokémon GO)

คาบิกอน Pokemon GO

คาบิกอน

#143 (คันโต)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

คาบิกอน Raid Guide

คาบิกอน has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

คาบิกอน - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny คาบิกอน, which has the following appearance:

About

"ในแตละวันของคาบิกอนไมมีอะไรนอกจากการกินกับการนอน มันเปนโปเกมอนที่เชื่องถึงขนาดที่เด็ก ๆ สามารถขึ้นไปเลนบนทองใหญ ๆ ของมันไดเลย"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลิ้นเลีย 5 12 10
  ทาโขกหัวพลังจิต 12 9.1 10.9
  หาว Elite TM 0 8.8 0
Main move Damage EPS DPS
  แสงมฤตยู 150 -26.3 47.4
  แผนดินไหว 140 -27.8 38.9
  เฮฟวีบอมเบอร 70 -23.8 33.3
  อารมณเดือดพลาน 110 -12.8 28.2
  พุงหัวจรวด 130 -32.3 50.3
  ทิ้งตัวทับ 50 -17.4 31.6
  พลังสุดขีด 85 -16.7 28.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to คาบิกอน

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc