ไทย
97% translated

นัชชี (Pokémon GO)

นัชชี Pokemon GO

นัชชี

#103 (คันโต)

Pokémon type

หญา
พลังจิต
Vulnerable to…
แมลง deals 256% damage.
บิน deals 160% damage.
พิษ deals 160% damage.
ผี deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำแข็ง deals 160% damage.
ความมืด deals 160% damage.
Resistant to…
ตอสู deals 63% damage.
ดิน deals 63% damage.
น้ำ deals 63% damage.
หญา deals 63% damage.
ไฟฟา deals 63% damage.
พลังจิต deals 63% damage.

นัชชี Raid Guide

นัชชี has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

นัชชี - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny นัชชี, which has the following appearance:

About

"แตแรกเริ่มนัชชีนั้นมาจากเขตรอน หัวของมันเติบโตขึ้นอยางมั่นคงจากการอาบแสงอาทิตย วากันวาเมื่อหัวของมันตกลงมาก็จะรวมกลุมกันเปนทามะทามะ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ปนกลเมล็ดพืช 8 12.7 8.7
  สัมผัสพิเศษ 12 10.9 13.1
  จิตตานุภาพ 20 9.4 15
  ทาโขกหัวพลังจิต Elite TM 12 9.1 13.1
Main move Damage EPS DPS
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 -15.7 31.4
  ไซโคคิเนซิส 90 -17.9 38.6
  โซลารบีม 180 -20.4 44.1
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to นัชชี

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc