ไทย
94% translated

ฮาริเทยามะ (Pokémon GO)

ฮาริเทยามะ Pokemon GO

ฮาริเทยามะ

#297 (โฮเอ็น)

ฮาริเทยามะ Raid Guide

ฮาริเทยามะ has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny ฮาริเทยามะ, which has the following appearance:

About

"ฮาริเทยามะฝึกฝนการกระแทกด้วยฝ่ามือในทุก ๆ ที่ การโจมตีของมันรุนแรงมาก ถึงขนาดที่การกระแทกด้วยฝ่ามือเพียงครั้งเดียวสามารถโค่นเสาไฟฟ้าได้ถึง 1 ต้นเลยทีเดียว"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฮาริเทยามะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc