ไทย
97% translated

ริงกุมะ (Pokémon GO)

ริงกุมะ Pokemon GO

ริงกุมะ

#217 (โจโตะ)

Pokémon type

ปกติ
Vulnerable to…
ตอสู deals 160% damage.
Resistant to…
ผี deals 39% damage.

ริงกุมะ Raid Guide

ริงกุมะ has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny ริงกุมะ, which has the following appearance:

About

"ในปาที่ริงกุมะอาศัยอยู กลาวกันวาจะมีลำธารมากมายและตนไมสูงตระหงานที่เปนแหลงอาหารของมัน มันจะเดินผานปาเพื่อรวบรวมอาหารในทุกๆ วัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ชาโดวคลอว 9 8.6 12.9
  เมทัลคลอว 8 10 11.4
  ตอบโต 12 8.9 13.3
Main move Damage EPS DPS
  แสงมฤตยู 150 -26.3 47.4
  คลอเคลีย 90 -17.2 31
  อินไฟท 100 -43.5 43.5
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ริงกุมะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc