ไทย
94% translated

อาร์โบ (Pokémon GO)

อาร์โบ Pokemon GO

อาร์โบ

#23 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the อาร์โบ family. อาร์โบ evolves into อาร์บอก which costs 50 Candy.

อาร์โบ Raid Guide

อาร์โบ has previously been Raid Boss in Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny อาร์โบ, which has the following appearance:

About

"อาร์โบจะขดตัวเป็นวงในขณะที่มันนอนหลับ เป็นที่รู้กันว่าในท่านั้น มันจะตอบสนองต่อภัยคุกคามไม่ว่าจากทิศทางใดได้อย่างรวดเร็วด้วยการจ้องเขม็งและชูคอ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กรดละลาย 9 10 13.5
  เหล็กในพิษ 5 11.7 10
Main move Damage EPS DPS
  รัด 60 -11.4 20.7
  เขี้ยวพิษ 35 -19.4 24.7
  สลัดจ์บอมบ์ 80 -21.7 41.7
  ดัสท์ชูท Elite TM 130 -32.3 50.3
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to อาร์โบ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc