ไทย
97% translated

เนียวโรโทโนะ (Pokémon GO)

เนียวโรโทโนะ Pokemon GO

เนียวโรโทโนะ

#186 (โจโตะ)

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny เนียวโรโทโนะ, which has the following appearance:

About

"ผมที่มวนงอบนหัวของเนียวโรโทโนะเปนเครื่องพิสูจนถึงสถานะราชาของมัน วากันวายิ่งผมของมันยาวและมวนมากขึ้นเทาไรก็หมายถึงความนับถือจากพวกของมันที่มากยิ่งขึ้นเทานั้น"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 8.3
  ฟอง 12 11.7 12
Main move Damage EPS DPS
  พายุหิมะ 130 -32.3 41.9
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  โตคลื่น 65 -29.4 45.9
  แผนดินไหว Elite TM 140 -27.8 38.9
  เวเธอรบอล 55 -20.6 41.3
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เนียวโรโทโนะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc