ไทย
97% translated

ทาจิฟุซากุมะ (Pokémon GO)

ทาจิฟุซากุมะ Pokemon GO

ทาจิฟุซากุมะ

#862 (กาลาร)

Standard game images

ทาจิฟุซากุมะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ทาจิฟุซากุมะ, which has the following appearance:

About

"มีพลังเสียงรุนแรง การคำรามไปพรอมกับขมขวัญ ถูกเรียกวาบล็อกกิ้ง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลิ้นเลีย 5 12 10
  ตอบโต 12 8.9 13.3
Main move Damage EPS DPS
  แสงมฤตยู 150 -26.3 47.4
  ครอสช็อป 50 -33.3 33.3
  ไนทสแลช 50 -15 27.3
  ดัสทชูท 130 -32.3 41.9
  บล็อกกิ้ง Elite TM 20 -19.4 14.1
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 6
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 60

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ทาจิฟุซากุมะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc