ไทย
96% translated

ฟุชิกิดาเนะ (Pokémon GO)

ฟุชิกิดาเนะ Pokemon GO

ฟุชิกิดาเนะ

#1 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 3 Pokémon in the ฟุชิกิดาเนะ family. ฟุชิกิดาเนะ evolves into ฟุชิกิโซ which costs 25 Candy, which then evolves into ฟุชิกิบานะ costing 100 Candy.

ฟุชิกิดาเนะ Raid Guide

ฟุชิกิดาเนะ has previously been Raid Boss in Tier 1 and Tier 1 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ฟุชิกิดาเนะ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ฟุชิกิดาเนะ, which has the following appearance:

About

"มักพบฟุชิกิดาเนะนอนกลางวันกลางแสงแดด มันมีผลเมล็ดขนาดใหญ่อยู่กลางหลังและเลี้ยงเมล็ดนั้นให้โตขึ้นด้วยการอาบแสงอาทิตย์"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  แส้เถาวัลย์ 7 10 14
  พุ่งเข้าชน 5 10 10
Main move Damage EPS DPS
  ระเบิดเมล็ดพืช 55 -15.7 31.4
  สลัดจ์บอมบ์ 80 -21.7 41.7
  พาวเวอร์วิป 90 -19.2 41.5
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ฟุชิกิดาเนะ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc