ไทย
96% translated

นูโอ (Pokémon GO)

นูโอ Pokemon GO

นูโอ

#195 (โจโตะ)

Evolution

There are currently a total of 2 Pokémon in the อูปา family. นูโอ evolves from อูปา which costs 50 Candy.

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny นูโอ, which has the following appearance:

About

"นูโอหาอาหารโดยอ้าปากให้กว้างอยู่ในน้ำรอให้เหยื่อพลาดเข้าไปเองโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากมันไม่ค่อยขยับตัวจึงไม่หิวมากเท่าไร"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  มัดช็อต 5 11.7 10
  ปืนฉีดน้ำ 5 10 12
Main move Damage EPS DPS
  แผ่นดินไหว 140 -27.8 46.7
  ศิลาพิฆาต 100 -43.5 43.5
  สลัดจ์บอมบ์ 80 -21.7 34.8
  ระเบิดกรด 20 -16.7 6.7
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to นูโอ

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc