ไทย
96% translated

ไลโวลต์ (Pokémon GO)

ไลโวลต์ Pokemon GO

ไลโวลต์

#310 (โฮเอ็น)

ไลโวลต์ Raid Guide

ไลโวลต์ has previously been Raid Boss in Tier 2 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ไลโวลต์ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ไลโวลต์, which has the following appearance:

About

"ไลโวลต์จะปล่อยกระแสไฟฟ้าจากแผงคออย่างต่อเนื่อง บางครั้งประกายไฟเหล่านั้นก็ทำให้เกิดไฟป่า ในการแบตเทิลมันจะสร้างเสียงพายุเมฆฝนขึ้นมา"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ชาร์จบีม 8 13.6 8.7
  บาร์กเอาต์ 12 12.7 10.9
  เขี้ยวสายฟ้า 12 13.3 12
Main move Damage EPS DPS
  ฟ้าผ่า 100 -41.7 50
  ระเบิดไฟ 70 -19.2 26.9
  ไวลด์โวลต์ 90 -19.2 41.5
  โอเวอร์ฮีท 160 -25 40
  ระเบิดอารมณ์ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ไลโวลต์

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc