ไทย
97% translated

อุซึบ็อท (Pokémon GO)

อุซึบ็อท Pokemon GO

อุซึบ็อท

#71 (คันโต)

อุซึบ็อท Raid Guide

อุซึบ็อท has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

อุซึบ็อท - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny อุซึบ็อท, which has the following appearance:

About

"อุซึบ็อทมีเถาวัลยยาวยื่นมาจากหัวของมันไว ขยับและสะบัดลอเหยื่อ เมื่อเหยื่อหลงกลและเขามาใกลมันก็จะกลืนเหยื่อเขาไปทั้งตัว"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คัตเตอรใบไม 13 7 15.6
  กรดละลาย 9 10 13.5
Main move Damage EPS DPS
  สลัดจบอมบ 80 -21.7 41.7
  โซลารบีม 180 -20.4 44.1
  ลีฟเบลด 70 -13.8 35
  ระเบิดกรด 20 -16.7 8
  กราสมิกเซอร 45 -10.6 17.4
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to อุซึบ็อท

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc