ไทย
97% translated

เอ็นเต (Pokémon GO)

เอ็นเต Pokemon GO

เอ็นเต

#244 (โจโตะ)

Evolution

เอ็นเต currently has no evolutions in Pokémon GO.

Forms

There are 2 different forms of เอ็นเต:

เอ็นเต Raid Guide

เอ็นเต has previously been Raid Boss in Tier 5 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

เอ็นเต - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny เอ็นเต, which has the following appearance:

About

"เอ็นเตครอบครองพลังความรอนแรงดั่งแมกมา เชื่อกันวามันเกิดขึ้นมาจากการปะทุของภูเขาไฟ มันสามารถพนเปลวไฟมหึมาที่เผาผลาญสิ่งที่สัมผัสได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  เขี้ยวไฟ 12 8.9 16
  วงลอไฟ 14 9.1 15.3
Main move Damage EPS DPS
  พนไฟ 70 -22.7 38.2
  ไอออนเฮด 60 -26.3 31.6
  เพลิงอัคคี 140 -23.8 40
  โอเวอรฮีท 160 -25 48
  ไนโตรชารจ 70 -8.7 22.1
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to เอ็นเต

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc