ไทย
97% translated

ยุนเกเรอร (Pokémon GO)

ยุนเกเรอร Pokemon GO

ยุนเกเรอร

#64 (คันโต)

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny ยุนเกเรอร, which has the following appearance:

About

"ยุนเกเรอรจะปลอยรังสีแอลฟาประหลาดออกมาในเวลาที่ปวดหัว มีแตคนที่มีประสาทแข็งเปนพิเศษเทานั้นที่จะเปนเทรนเนอรของโปเกมอนตัวนี้ได"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ไซโคคัตเตอร 5 13.3 10
  จิตตานุภาพ 20 9.4 15
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงพลังจิต 70 -15.6 26.3
  ชาโดวบอล 100 -16.7 33.3
  เมจิคัลไชน 100 -14.3 28.6
  ระเบิดอารมณ Shadow 10 -16.5 5
  ทดแทนคุณ Purified 35 -47.1 50

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ยุนเกเรอร

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc