ไทย
97% translated

ระเบิดอารมณ (ปกติ Move)

ระเบิดอารมณ

ปกติ move

Damage

Base damage
10
DPS
5
EPS*
-16.5

PVP Damage

Base damage
10
DPS
5
EPS
-35

About

Stats

Move duration 2000 ms
Damage window 1000 - 1800 ms
Energy -33

IV

calc