ไทย
97% translated

กัดติด (ความมืด Move)

กัดติด

ความมืด move

Damage

Base damage
6
DPS
12
EPS*
8

PVP Damage

Base damage
4
DPS
8
EPS
4

About

Stats

Move duration 500 ms
Damage window 300 - 500 ms
Energy 4

IV

calc