ไทย
96% translated

Zarude (Pokémon GO)

Zarude Pokemon GO

Zarude

#893 (กาลาร์)

Pokémon type

ความมืด
หญ้า
Vulnerable to…
แมลง deals 256% damage.
ต่อสู้ deals 160% damage.
บิน deals 160% damage.
พิษ deals 160% damage.
ไฟ deals 160% damage.
น้ำแข็ง deals 160% damage.
แฟรี่ deals 160% damage.
Resistant to…
ดิน deals 63% damage.
ผี deals 63% damage.
น้ำ deals 63% damage.
หญ้า deals 63% damage.
ไฟฟ้า deals 63% damage.
ความมืด deals 63% damage.
พลังจิต deals 39% damage.

Evolution

Zarude currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

About

"Within dense forests, this Pokémon lives in a pack with others of its kind. It's incredibly aggressive, and the other Pokémon of the forest fear it."

All counter Pokémon

Most vulnerable to Zarude

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc