ไทย
97% translated

ออไดล (Pokémon GO)

ออไดล Pokemon GO

ออไดล

#160 (โจโตะ)

ออไดล Raid Guide

ออไดล has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ออไดล - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ออไดล, which has the following appearance:

About

"ออไดลขมขูศัตรูดวยการอาปากกวางของมัน ในการแบตเทิลมันจะถีบพื้นอยางรุนแรงดวยขาหลังที่ทรงพลังเพื่อพุงตัวเขาใสศัตรูดวยความเร็วที่เหลือเชื่อ"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  กัดติด 6 8 12
  ปนน้ำตก 16 6.7 16
  เขี้ยวน้ำแข็ง 12 13.3 8
  ปนฉีดน้ำ Elite TM 5 10 12
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  กัดขย้ำ 70 -10.3 21.9
  ปนใหญพลังน้ำ Elite TM 90 -26.3 56.8

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ออไดล

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc