ไทย
93% translated

ศิลาพิฆาต (หิน Move)

ศิลาพิฆาต

หิน move

About

Stats

Move duration 2300 ms
Damage window 700 - 2100 ms
Energy -100

IV

calc