ไทย
97% translated

ฟาผา (ไฟฟา Move)

ฟาผา

ไฟฟา move

Damage

Base damage
100
DPS
41.7
EPS*
-41.7

PVP Damage

Base damage
100
DPS
41.7
EPS
-25

About

Stats

Move duration 2400 ms
Damage window 1200 - 2200 ms
Energy -100

IV

calc