ไทย
97% translated

พิคาชู - Adventure Hat 2020 (Pokémon GO)

พิคาชู Pokemon GO

พิคาชู - Adventure Hat 2020

#25 (คันโต)

Evolution

พิคาชู (Adventure Hat 2020) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny พิคาชู - Adventure Hat 2020, which has the following appearance:

About

"เมื่อพิคาชูพบกับสิ่งใหม ๆ มันมักจะช็อตไฟฟาเขาใส หากคุณบังเอิญเจอผลไมที่ไหมเกรียม แสดงวามันอาจจะกะความแรงของพลังไฟฟาพลาดไป"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ช็อคไฟฟา 5 13.3 10
  เคลื่อนที่ความไวแสง 8 12.5 10
  ของขวัญ Elite TM 5 15.4 3.8
Main move Damage EPS DPS
  ปลอยกระแสไฟฟา 65 -13.2 31.2
  หนึ่งแสนโวลต 80 -20 38.4
  ไวลดโวลต 90 -19.2 41.5
  ฟาผา Elite TM 100 -41.7 50
  โตคลื่น Elite TM 65 -29.4 38.2

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to พิคาชู - Adventure Hat 2020

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc