ไทย
96% translated

ธันเดอร์ส (Pokémon GO)

ธันเดอร์ส Pokemon GO

ธันเดอร์ส

#135 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. ธันเดอร์ส evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

ธันเดอร์ส Raid Guide

ธันเดอร์ส has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

ธันเดอร์ส - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ธันเดอร์ส, which has the following appearance:

About

"เซลล์ของธันเดอร์สผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ออกมา พลังไฟฟ้าจะขยายตัวจากขนที่มีไฟฟ้าสถิตของมัน ทำให้มันสามารถปล่อยไฟฟ้าได้ ขนตั้งของมันเกิดจากเข็มพลังงานไฟฟ้า"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ช็อคไฟฟ้า 5 13.3 10
  โวลต์เชนจ์ 14 13.1 10.5
Main move Damage EPS DPS
  ปล่อยกระแสไฟฟ้า 65 -13.2 31.2
  หนึ่งแสนโวลต์ 80 -20 38.4
  ฟ้าผ่า 100 -41.7 50
  สุดยอดไม้ตาย Elite TM 90 -17.2 31
  ปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้า Elite TM 140 -27 45.4

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ธันเดอร์ส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc