ไทย
94% translated

ธันเดอร์ส (Pokémon GO)

ธันเดอร์ส Pokemon GO

ธันเดอร์ส

#135 (คันโต)

Evolution

There are currently a total of 8 Pokémon in the อีวุย family. ธันเดอร์ส evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

ธันเดอร์ส Raid Guide

ธันเดอร์ส has previously been Raid Boss in Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny ธันเดอร์ส, which has the following appearance:

Event #7 images

About

"เซลล์ของธันเดอร์สผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อน ๆ ออกมา พลังไฟฟ้าจะขยายตัวจากขนที่มีไฟฟ้าสถิตของมัน ทำให้มันสามารถปล่อยไฟฟ้าได้ ขนตั้งของมันเกิดจากเข็มพลังงานไฟฟ้า"

All counter Pokémon

Most vulnerable to ธันเดอร์ส

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc