ไทย
97% translated

ไรชู (Pokémon GO)

ไรชู Pokemon GO

ไรชู

#26 (คันโต)

Evolution

ไรชู currently has no evolutions in Pokémon GO.

ไรชู Raid Guide

ไรชู has previously been Raid Boss in Tier 2, Tier 3, and Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny ไรชู, which has the following appearance:

About

"เมื่อถุงเก็บไฟฟาของมันมีประจุไฟฟามากเกินไป ไรชูจะฝงหางของมันลงในดินและคายประจุไฟฟา สามารถพบเห็นรอยไหมบนดินไดใกล ๆ รังของพวกมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  สปารค 6 12.9 10.3
  โวลตเชนจ 14 13.1 10.5
  ช็อคไฟฟา 5 13.3 10
  ออดออน 20 7.3 13.3
Main move Damage EPS DPS
  หมัดสายฟา 45 -18.3 30
  ผาอิฐ 40 -20.6 25
  ไวลดโวลต 90 -19.2 41.5
  ฟาผา Elite TM 100 -41.7 50
  พุงหัวจรวด 130 -32.3 41.9

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ไรชู

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc