ไทย
97% translated

ลำแสงเยือกแข็ง (น้ำแข็ง Move)

ลำแสงเยือกแข็ง

น้ำแข็ง move

Damage

Base damage
90
DPS
27.3
EPS*
-15.2

PVP Damage

Base damage
90
DPS
27.3
EPS
-16.7

About

Stats

Move duration 3300 ms
Damage window 1300 - 2800 ms
Energy -50

IV

calc