ไทย
97% translated

รุนปปปา (Pokémon GO)

รุนปปปา Pokemon GO

รุนปปปา

#272 (โฮเอ็น)

รุนปปปา Raid Guide

รุนปปปา has previously been Raid Boss in Tier 4 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

There is a very low chance that you can get a shiny รุนปปปา, which has the following appearance:

About

"รุนปปปาจะเริ่มเตนทันทีที่ไดยินเสียงเพลงที่ครื้นเครง วากันวาโปเกมอนตัวนี้จะปรากฏเมื่อไดยินเสียงรองเพลงของเด็ก ๆ ที่กำลังเดินทาง"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คัตเตอรใบไม 13 7 15.6
  ฟอง 12 11.7 12
Main move Damage EPS DPS
  พายุหิมะ 130 -32.3 41.9
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  โซลารบีม 180 -20.4 44.1
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  เอนเนอรจี้บอล 90 -12.8 27.7
  ลีฟสตอรม 130 -40 62.4

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to รุนปปปา

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc