ไทย
97% translated

ลาพลาซ - Costume 2020 (Pokémon GO)

ลาพลาซ Pokemon GO

ลาพลาซ - Costume 2020

#131 (คันโต)

Evolution

ลาพลาซ (Costume 2020) currently has no evolutions in Pokémon GO.

Standard game images

ลาพลาซ - Costume 2020 - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ลาพลาซ - Costume 2020, which has the following appearance:

About

"มนุษยรุกรานลาพลาซจนมันเกือบจะสูญพันธุ วากันวาในตอนเย็นลาพลาซจะออกมารองเพลงอยางเศราสรอยเพื่อตามหาพวกของมันจำนวนนอยนิดที่ยังเหลืออยู"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  ลมหายใจเยือกแข็ง 10 8.9 13.3
  ปนฉีดน้ำ 5 10 12
  สะเก็ดน้ำแข็ง Elite TM 12 10 12
Main move Damage EPS DPS
  พายุหิมะ 130 -32.3 50.3
  ไฮโดรป๊มพ 130 -30.3 47.3
  โตคลื่น 65 -29.4 45.9
  พุงหัวจรวด 130 -32.3 41.9
  ลำแสงเยือกแข็ง Elite TM 90 -15.2 32.7
  คลื่นมังกร Elite TM 90 -13.9 25

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ลาพลาซ - Costume 2020

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc