ไทย
96% translated

แมนไทน์ (Pokémon GO)

แมนไทน์ Pokemon GO

แมนไทน์

#226 (โจโตะ)

แมนไทน์ Raid Guide

แมนไทน์ has previously been Raid Boss in Tier 2 and Tier 3 Raids.

Raid
Tier
Boss CP
3,227
Suggested players
2-5
Boss HP
123
Caught CP range
123
Caught CP (boosted)
12 - 32
Minimum IVs
10 / 10 / 10

Standard game images

แมนไทน์ - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny แมนไทน์, which has the following appearance:

About

"ในวันที่อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นกลุ่มของแมนไทน์กระโดดอย่างงดงามในเกลียวคลื่นได้ มันไม่ได้ถูกรบกวนเท่าไรจากเทปโปโอที่มาติดอยู่กับมัน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  โจมตีด้วยปีก 8 11.3 12
  ฟอง 12 11.7 12
  ปืนกลเมล็ดพืช 8 12.7 7.3
Main move Damage EPS DPS
  ลำแสงเยือกแข็ง 90 -15.2 27.3
  คมมีดบูมเมอแรง 55 -13.8 27.5
  คลื่นน้ำ 70 -15.6 26.3
  บับเบิ้ลบีม 45 -17.4 28.4

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to แมนไทน์

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc