ไทย
96% translated

ลีเฟีย (Pokémon GO)

ลีเฟีย Pokemon GO

ลีเฟีย

#470 (ชินโอ)

Evolution

There are currently a total of 9 Pokémon in the อีวุย family. ลีเฟีย evolves from อีวุย which costs 25 Candy.

Standard game images

ลีเฟีย - Male & Female

There is a very low chance that you can get a shiny ลีเฟีย, which has the following appearance:

About

"มันได้รับสารอาหารจากการสังเคราะห์แสง มีชีวิตที่เงียบสงบนป่าลึกที่มีแหล่งน้ำสะอาดไหลผ่าน"

All moves

Quick move Damage EPS DPS
  คัตเตอร์ใบไม้ 13 7 15.6
  เคลื่อนที่ความไวแสง 8 12.5 10
  ปืนกลเมล็ดพืช Elite TM 8 12.7 8.7
Main move Damage EPS DPS
  โซล่าร์บีม 180 -20.4 44.1
  ลีฟเบลด 70 -13.8 35
  เอนเนอร์จี้บอล 90 -12.8 27.7
  สุดยอดไม้ตาย Elite TM 90 -17.2 31

The moves highlighted in green benefit from the Same Type Attack Bonus, and deal 20% more damage.

All counter Pokémon

Most vulnerable to ลีเฟีย

These are the Pokémon most vulnerable to the above moveset.
Pokémon Effective damage

View all »

These moves are calculated using type advantages / disadvantages, and including STAB. Click here for more info »

Comments

IV

calc