ไทย
96% translated

โซล่าร์บีม (หญ้า Move)

โซล่าร์บีม

หญ้า move

Damage

Base damage
180
DPS
36.7
EPS*
-20.4

PVP Damage

Base damage
150
DPS
30.6
EPS
-16.3

About

Stats

Move duration 4900 ms
Damage window 2700 - 4700 ms
Energy -100

IV

calc