ไทย
96% translated

คัตเตอร์ใบไม้ (หญ้า Move)

คัตเตอร์ใบไม้

หญ้า move

Damage

Base damage
13
DPS
13
EPS*
7

PVP Damage

Base damage
10
DPS
10
EPS
4

About

Stats

Move duration 1000 ms
Damage window 600 - 850 ms
Energy 7

IV

calc