ไทย
97% translated

เคลื่อนที่ความไวแสง (ปกติ Move)

เคลื่อนที่ความไวแสง

ปกติ move

Damage

Base damage
8
DPS
10
EPS*
12.5

PVP Damage

Base damage
5
DPS
6.3
EPS
10

About

Stats

Move duration 800 ms
Damage window 250 - 550 ms
Energy 10

IV

calc