ไทย
97% translated

เอนเนอรจี้บอล (หญา Move)

เอนเนอรจี้บอล

หญา move

Damage

Base damage
90
DPS
23.1
EPS*
-12.8

PVP Damage

Base damage
90
DPS
23.1
EPS
-14.1

About

Stats

Move duration 3900 ms
Damage window 3000 - 3800 ms
Energy -50

IV

calc